about

I graduated from the faculty of painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw, specializing in easel painting and cinematography. I studied at the Bellas artes faculty at the Universidad Politécnica de Valencia. I managed to get the title of junior chess vice-champion. The subjects of my creative work are freedom and goodness. I talk about them using the horizon. Oil, canvas and video are a formal side of my art.

Skończyłem malarstwo na akademii w Warszawie, specjalizacje: malarstwo sztalugowe i sztuka operatorska. Studiowałem na wydziale Bellas artes na Universidad Politécnica de Valencia. Udało mi się zdobyć tytuł szachowego wicemistrza Warszawy juniorów.
Tematy mojej pracy twórczej to wolność i dobro o których mówię posługując się linią horyzontu. Od strony formalnej olej, płótno i video.

Moje prace można znaleźć m.in. w Art Office 
Luźne obserwacje, inspiracje i przemyślenia wrzucam na stronę artTV.pl – mam cel budować tam bazę wiedzy o tym, jak widzę malarstwo

Pilikowski
me